Witte stof in spijkenisse & Bernisse

Witte stof in spijkenisse & Bernisse

Afgelopen nacht heeft bij een vestiging van Shell in het Rotterdamse Botlekgebied een stroomstoring plaatsgevonden, waardoor een cat-cracker buiten bedrijf raakte. Bij het opstarten van de unit is er een hoeveelheid witte stof (Catalyst) vrijgekomen. De stof is neergedaald in delen van Spijkenisse en Bernisse over een oppervlakte van zo’n vier vierkante kilometer.

De stof bestaat hoofdzakelijk uit zand. De concentratie giftige bestanddelen in het zand zijn dusdanig laag en de deeltjes zodanig groot, dat er geen noemenswaardige effecten op de gezondheid verwacht worden. Wel kan de stof mogelijk irritaties aan de ogen en de huid, veroorzaken.

In de loop van de ochtend kwamen er bij de politie en brandweer verschillende meldingen binnen dat er een hoeveelheid stof op straat en auto’s was aangetroffen. Hierop hebben de hulpverlenende diensten ter plaatse een Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ingesteld. In de eerste berichten over de stof is het advies gegeven ramen en deuren te sluiten. Dit was een eerste preventieve maatregel, maar is niet meer van toepassing. De hulpdiensten adviseren om -in geval men in contact is gekomen met de stof- de huid te wassen. Ook kleding die met de stof in aanraking is geweest, dient niet te worden uitgeklopt, maar gewassen te worden. Droge reiniging wordt niet aangeraden. Vensterbanken, auto’s e.d. dienen te worden schoongespoeld. Het advies is de stof niet aan te raken, dit laatste kan met name van belang zijn voor buitenspelende kinderen.


Mensen met vragen over hun gezondheid, kunnen contact opnemen met de GGD Zuid-Hollandse eilanden of hun huisarts.