Wateroverlast op verschillende kades in de regio Rotterdam

Wateroverlast op verschillende kades in de regio Rotterdam

Een combinatie van een harde zuidwestenwind en hoogwater zorgde zondag aan het begin van de avond weer voor de nodige wateroverlast op diverse kades. In Vlaardingen stond het Hoofd onder water. Vlaardingen verwacht dat de waterstand met 2,10 meter boven NAP maandag om 6:20 uur het hoogst is. De gemeente heeft een speciale webpagina ingericht waarop de laatste ontwikkelingen te volgen zijn.

De Maeslantkering hoeft voorlopig niet gesloten te worden. De kering bij Hoek van Holland sluit pas bij een waterstand van 2,90 meter boven NAP.  Door de hoge waterstand zijn sommige boten aan de kade in één keer imposant groot.