Wateroverlast door hoosbui

Wateroverlast door hoosbui

Door een flinke hoosbui van afgelopen nacht is de riolering van de Onderdijk overgelopen met water en enkele woningen binnengedrongen. De brandweer heeft enkele pompen ingezet om het overtollige water over te pompen in een sloot aan de Emmasingel.

Over eventuele waterschade is niets bekend.