Waterballet door werkzaamheden Persoonsdam Rotterdam

Op de Persoondam is dinsdagmiddag een waterleiding geraakt bij werkzaamheden. De lekkage zorgde ervoor dat een aantal straten blank kwam te staan.

Even dreigde het water een transformatorhuisje in te lopen. Door het lek te dichten liep het meeste water weg en werd voorkomen dat het water het trafohuisje inliep. Een parkeerautomaat zakte het sinkhole waarin de waterleiding geraakt was in. Doordat het water ook omliggende straten inliep, werd tijdelijk een buslijn van de RET omgeleid. Een aantal huizen zat tijdens de lekkage met lage waterdruk of geen water.

Evides heeft de leiding gerepareerd waarna de waterdruk hersteld werd.

6I5C00

7qxxDY

68A4FK

C7edqg

cYPklX

hsehxR

PAZEJI

YHZvg3

yKk3a4