Verdachte Jerrycan

Verdachte Jerrycan

Maandagmiddag rond vier uur werd de brandweer van Zoetermeer, de officier van dienst en de adviseur gevaarlijkstoffen gealarmeerd voor een ogs aan de Griekenlandlaan in Zoetermeer. Terplaats was een jerrycan aangetroffen, het etiket gaf aan dat het de stof salpeterzuur betrof.

Chemiepakdragers van de brandweer hebben het vat onderzocht en diverse metingen verricht. De gemeten concentratie was dus danig laag dat het sein veilig kon worden gegeven.