Uitspraak rechtszaak bekend brand op rangeerterrein Kijfhoek

Uitspraak rechtszaak bekend brand op rangeerterrein Kijfhoek

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan. De rechter heeft ProRail en Keyrail ieder een boete van 100.000 euro opgelegd. De Officieren van Justitie hadden een boete van 900.000 euro geeist. De boete die de rechtbank nu heeft opgelegd, is lager. De rechtbank heeft hierbij sterk meegewogen dat er geen sprake is van een structureel niet-naleven van veiligheidsvoorschriften door ProRail en Keyrail en dat er door ProRail en Keyrail veel aan wordt gedaan om overtredingen als die van 14 januari 2011 te voorkomen. ProRail en Keyrail zijn vrijgesproken van het overtreden van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

De bedrijfsleiding betreurt het wat er is gebeurt en dat het bij veel mensen tot ongerustheid heeft geleid en ook vinden zij dat er op die dag zaken niet goed zijn gegaan. Daarom is zowel intern alsmede door onafhankelijke instanties onderzoek verricht.

Diverse maatregelen
Naar aanleiding daarvan zijn diverse aanvullende maatregelen ingevoerd. Zo is ondermeer de bedrijfsbrandweer ingesteld op Kijfhoek en is ook een nieuw computersysteem ingesteld die per wagon registreert welke stoffen er worden vervoerd, zodat snel inzicht kan worden verkregen bij een incident. Daarnaast zijn ook aanvullende procedures ingevoerd: zo is het bedieningssysteem van het heuvelproces aangepast en worden medewerkers extra getraind.

Goede samenwerking
Deze maatregelen zijn in een goede samenwerking ontwikkeld met ondermeer de gemeente Zwijndrecht, met toezichthouders en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om zo de veiligheid op Kijfhoek verder te verbeteren. Daarnaast is in juni 2014 aan ProRail opnieuw een veiligheidsvergunning verleend. Zo’n vergunning wordt alleen verleend als de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van ProRail voldoen aan alle daaraan gestelde Europese en nationale eisen.