TU Delft staat op instorten

TU Delft staat op instorten

Een deel van de TU Delft is ingestort. Sinds 9.15 uur woedt er een zeer grote brand in het 13 verdiepingen tellend gebouw van de faculteit Bouwkunde aan de Berlageweg. Na metingen is volgens de brandweer geen asbest vrijgekomen. De brandweer is met zeer groot materieel uitgerukt en adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Om de brand te bestrijden zijn 185 brandweerlieden met vijftig wagens van meerdere korpsen ingezet.

Sinds instortingsgevaar dreigt voor het complex, kan de brandweer nog slechts van buitenaf blussen. Een gedeelte is al ingestort, dit gebeurde rond 16.30 uur. Publiek wordt op afstand gehouden. Om 17.00 uur was de brand nog steeds niet bedwongen.

De brand woede in eerste instantie tussen de zesde en zevende verdieping. Later greep de brand ontzettend snel omzich heen, waarna het gehele gebouw in brand stond. Iedereen in het gebouw is geëvacueerd en er zijn geen meldingen van gewonden. Een studentenflat aan de Meppelweg, en een sportschool tegenover de brandende faculteit, is ontruimd in verband met de dichte rook. In de wijde omgeving zijn de rookwolken te zien. Alle op- en afritten van de A13 ter hoogte van de TU zijn afgesloten. Zeker tot woensdag is de brandweer doende met het nablussen van de deels ingestorte faculteit.

De vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting in een koffiezetapparaat door een eerdere waterlekkage. Het faculteitsgebouw aan de Berlageweg bestaat uit kantoren, collegezalen en werkruimtes. Eén van de vragen zal zijn, hoe de brand zo snel om zich heen kon grijpen, en het gehele daterende gebouw in haar macht kon hebben.

Voortgezette inzet brandweer

In de afrondende fase van de brand bij de TU Delft doet de brandweer een voortgezette inzet. Deze richt zich op een redding van maquettes en een controle op asbestvezels op het afgezette sportcomplex.

Na een gewogen risicoinschatting is het besluit genomen aan de zuidzijde van de laagbouw een reddingsoperatie op te starten om een aantal maquettes uit het gebouw te halen. Deze reddingsoperatie wordt momenteel met een grondig plan voorbereid. Uiteraard worden hierbij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen getroffen. Het aanvangstijdstip van deze operatie is op dit moment nog niet bekend.

Een tweede inzet van de brandweer betreft een inspectie op (en in de nabije omgeving van) het sportveld van de TU Delft en de balkons van de studentenflats aan de Balthasar van de Polweg. Een nieuwe meting van asresten op het sportveld heeft deze morgen heeft in kitresten witte asbestvezels aangetoond. Deze deeltjes liggen op het sportveld en zijn vermoedelijk vrijgekomen bij de instorting van het bouwdeel aan de noordwestzijde van het gebouw.

Het sportveld was al afgezet en blijft dit zo tot de deeltjes door een gespecialiseerd bedrijf zijn opgeruimd. Zodra bekend is of op de balkons van de flats en in de omgeving van het sportveld ook asbestdeeltjes worden aangetroffen, worden deze gegevens bekend gemaakt en de eventuele bijpassende maatregelen ook.

Voor alle duidelijk is het goed te melden dat de deeltjes zich niet in de lucht bevinden, maar op de grond liggen. In de luchtmonsters die gedurende de inzet zijn genomen, is geen asbest aangetroffen. Tot dit moment zijn er alleen asbestdeeltjes in de kitresten op het sportveld aangetroffen.