Spontane demonstratie tegen Ethiopische regime in Rotterdam (video)

Spontane demonstratie tegen Ethiopische regime in Rotterdam (video)

De politie heeft zaterdagmiddag op moeten treden op de Rotterdamse Crooswijkseweg, nadat een groep tegenstanders van het Ethiopische regime een spontane demonstratie was begonnen.

De groep demonstraten stond ter hoogte van het aan de Crooswijkseweg gevestigde zalencentrum, waar op dat moment een delegatie van vertegenwoordigers van de Ethiopische regering een vergadering hield. De demonstranten die de in Ethiopie levende Oromo's vertegewoordigen wilden hun ongenoegen uiten over de mensenrechten in Ethiopie.

De politie is in ruime mate aanwezig geweest om te zorgen dat beide groepen gescheiden bleven. Verder heeft men gezorgd voor de veilige aftocht van de groep Ethiopische regeringsvertegenwoordigers. Deze groep wilde in eerste instantie het pand niet verlaten, maar na overleg tussen de politie, waaronder de specialisten van team paraatheid, een vertegenwoordiger van de Dienst Bewaken en Beveiligen ,de directeur veiligheid van de gemeente Rotterdam en de betreffende groep werd er toch voor gekozen onder politiebegeleiding te vertrekken.

Na het vetrek van de groep regeringsvertegenwoordigers staakte de demonstranten ook hun actie.