Samenwerking Groene Tuin - Ridderkerk

Samenwerking Groene Tuin - Ridderkerk

Door de veranderingen die bezig zijn bij de brandweer Nederland doormiddel van het vormen van de zogenoemde "Veiligheidsregio's", zijn er in die veiligheidsregio's districten ontstaan. Dit betekent dat de kazernes nauw gaan samenwerken, dit komt o.a. al tot uitdrukking door het vermelden van de kazernenamen c.q. plaatsnamen op de voertuigen.

Door deze samenwerking is er een postcommandant verantwoordelijk voor beide kazerne's , zijn manschappen en de voertuigen met zijn belettering, wat bepaald wordt door de postcommandant.