Ruim 60 stankklachten door affakkelen Esso Botlek

Ruim 60 stankklachten door affakkelen Esso Botlek

Zondagavond heeft de milieudienst DCMR ruim 60 klachten ontvangen over stankoverlast. Inwoners van Vlaardingen, Schipluiden en Delft klaagden over de geur van rotte eieren.

De stankgolf werd veroorzaakt door een verstoring in het productieproces bij de Esso-raffinaderij in de Rotterdamse Botlek. In een ontzwavelingsfabriek ging het mis waarna met affakkelen werd begonnen.

Het bedrijf laat op Twitter weten: "We verontschuldigen ons voor geuroverlast en hebben maatregelen genomen waardoor de overlast is gestopt. Er was geen gevaar voor publiek of omwonenden".