Rotterdammer van OMG motorclub aangehouden voor illegaal wapenbezit

Rotterdammer van OMG motorclub  aangehouden voor illegaal wapenbezit
Een 31-jarige Rotterdammer is dinsdag 17 januari aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Het eerste wapen werd gevonden bij de man zelf, het tweede wapen troffen agenten aan in zijn woning aan de Albert Camusplaats in Rotterdam. De politie vond ook nog een stroomstootwapen in de woning. De man is lid van een zogenaamde Outlaw Motorcycle Gang (OMG) en is vrijdag 20 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft hem geschorst. 

Leden van (OMG’s) worden regelmatig in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met normoverschrijdend gedrag. Zij maken zich schuldig aan ernstige (gewelds)misdrijven, zoals drugs- en wapenhandel, brandstichting, intimidatie, afpersing en fraude. Ook is sprake van onderlinge rivaliteit tussen OMG’s. Daarbij wordt grof geweld niet geschuwd. Dit tast de veiligheid van burgers en ondernemers aan. 

Politie, Openbaar Ministerie, lokaal bestuur, Belastingdienst, FIOD en Koninklijke Marechaussee hebben hier extra aandacht voor. Iedereen dient zich namelijk aan wet- en regelgeving te houden. Met bestuurlijke maatregelen, strafrechtelijke vervolging en het onderzoeken van mogelijkheden voor een civielrechtelijk verbod, wordt georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt aangepakt en de schijnbare onaantastbaarheid van OMG’s doorbroken. De strategie behelst onder meer een strafrechtelijke aanpak bij misdrijven en delicten, zoals witwassen, handhaving in de publieke ruimte en het vergroten van de weerbaarheid van bestuur.