Rotterdam krijgt nieuw politiebureau

Rotterdam krijgt nieuw politiebureau

Burgemeester Opstelten heeft woensdag de eerste paal geslagen van politiebureau Zuidplein. Een deel het oude bureau werd gesloopt en de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe bureau zijn alweer enige tijd aan de gang.

Het oorspronkelijke districtsbureau aan het Zuidplein dateert uit 1986 en werd te klein. Ook voldeed het niet meer aan de technische en operationele eisen van deze tijd. Begin juni 2008 is gestart met de sloop van een groot gedeelte van het bestaande gebouw. Daarvoor in de plaats komt een nieuwbouw van zeven bouwlagen en een nieuwe arrestantenafdeling met 22 cellen. Het gehandhaafde deel wordt gerenoveerd.
Het totale gebouw beslaat 6.100 vierkante meter vloeroppervlak en wordt daardoor ruim tweemaal zo groot. Er komen 5 aangifteruimtes, waardoor burgers sneller geholpen kunnen worden. De openingstijden van 08.00 uur tot 22.00 uur zullen hetzelfde blijven. In het nieuwe bureau worden de afdelingen Intake & Service (voor ondermeer het doen van aangifte), Directe Hulpverlening, Opsporing en de Districtsleiding ondergebracht. In totaal is er ruimte is voor 235 medewerkers. Ook komt er op de begane grond een grote publiekshal met aangiftebalie.

Het gebouw zal prominent aan het Zuidplein zichtbaar zijn. Bijzonder is dat de koeling en verwarming van de nieuwbouw doormiddel van betonkernactivering worden geregeld. Dit is een stelsel van buizen in de betonvloeren waardoorheen in de zomer gekoeld water, en in de winter warm water wordt gevoerd. Deze oplossing is energiezuinig. De medewerkers maken gebruik van een flexibele werkplekinrichting, waardoor doelmatig met het beschikbare oppervlak wordt omgegaan. De oplevering van het nieuwe bureau staat gepland voor april 2010.