Preventief Fouilleren in de wijk Overschie Oost

Preventief Fouilleren in de wijk Overschie Oost

De wijk Overschie Oost is per heden door de Burgemeester aangewezen als “Veiligheidsrisicogebied”. De aanleiding hiervan zijn de twee zeer ernstige recent gebeurde incidenten waarbij (automatische)vuurwapens zijn gebruikt en waarbij zelfs een man om het leven is gekomen. Dit had onder andere tot gevolg dat de bewoners van deze wijk zeer ongerust zijn geworden. Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van de aanwijzing van de burgemeester een Bevel tot Preventief Fouilleren afgegeven. Dit houdt in dat de politie in de betreffende wijk willekeurige voorbijgangers en bestuurders van voertuigen aan een onderzoek aan de kleding kunnen onderwerpen. Zij kunnen daarbij ook de bagage en tassen, alsmede de voertuigen op (vuur)wapens doorzoeken. Dit alles heeft tot doel om de veiligheidsgevoelens van de bewoners te herstellen en om dergelijke incidenten te voorkomen.

Met ingang van vandaag zullen enkele malen per week, op willekeurige tijdstippen, de acties worden uitgevoerd. Vanmiddag was de eerste actie. Op de Abtsweg werden enige tientallen bestuurders van voertuigen gecontroleerd. Later op de avond werd er in de wijk door kleine groepjes politiemedewerkers lopende controles uitgevoerd. Willekeurige voetgangers en fietsers werden gecontroleerd.

Er werd geen enkel strafbaar feit geconstateerd.