Politiebonden in actie voor loonsverhoging

Politiebonden in actie voor loonsverhoging

De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP roepen hun leden op vanaf maandag 9 maart alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid en in alle andere gevallen te volstaan met een waarschuwing. Dit is de eerste van een reeks collectieve acties om minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onder druk te zetten om met betere CAO-voorstellen te komen. De bonden hadden minister Opstelten tot 18.00 uur vanavond de tijd gegeven om met een beter CAO-aanbod te komen en daardoor serieuze onderhandelingen mogelijk te maken. Die zijn op basis van zijn huidige CAO-voorstellen niet mogelijk, want die liggen mijlenver af van de CAO-eisen van de gezamenlijke bonden. Volgens het ultimatum moest de minister in ieder geval met nieuwe voorstellen komen voor een betere beloning van het politiewerk, voor het veiliger en gezonder maken daarvan en voor een verantwoord vroegpensioenbeleid bij de politie.

De bonden hebben de minister dit ultimatum gesteld op 26 februari, na twee maanden moeizaam overleg met Veiligheid en Justitie. Afgelopen vrijdag 6 maart reageerde de minister door de bonden een officiële uitnodiging voor nieuwe onderhandelingen te sturen, zonder een beter CAO-aanbod op welk punt dan ook. De bonden hebben hem op zaterdag 7 maart laten weten dat dit gebaar onvoldoende was en het ultimatum in stand bleef. Tijdens het verstrijken van het ultimatum begonnen de politiebonden aan gezamenlijke informatieochtenden en -middagen over de stand van zaken: 22 sessies in vier dagen tijd. De belangstelling bleek groot: tijdens de eerste twee dagen (afgelopen donderdag en vrijdag) bezochten ruim tweeduizend collega’s de informatiebijeenkomsten en lieten overduidelijk van zich horen. "De minister toont geen enkele waardering voor ons vak. Wij zijn helemaal klaar met zijn afbraakbeleid. Hoog tijd voor acties." De politiebonden besloten dan ook direct na het verstrijken van het ultimatum de eerste actie te starten, mocht de minister niet met een beter CAO-aanbod zijn gekomen. Dat heeft hij niet gedaan, ook niet na de herhaalde oproep van de bonden op 7 maart. 

Vandaar dat de ACP, NPB, ANPV en VMHP hun leden oproepen om met ingang van maandag 9 maart over te gaan op het uitdelen van zoveel mogelijk actiebonnen. Dat wil zeggen: alleen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid een bekeuring uitschrijven en in alle andere gevallen volstaan met een waarschuwing en het verstrekken van een speciale actiebon. Een publieksvriendelijke actie, die de openbare orde en veiligheid niet belemmert, maar die de staatskas behoorlijk wat inkomsten kan schelen als de minister de bonden dwingt haar langere tijd vol te houden. In eerste instantie worden alleen medewerkers van wijkteams opgeroepen aan de bonnenactie deel te nemen. Dat is in de aanzegging aan de werkgever vastgelegd. Deze collega’s moeten voor zichzelf de afweging maken of ze wel of niet meedoen. We gaan ervan uit dat ze zich massaal bij de bonnenactie zullen aansluiten. Des te groter is het effect en des te groter het signaal naar de minister en de druk op de politiek.