Politie Rotterdam toont beelden verdachten rellen Rome

Politie Rotterdam toont beelden verdachten rellen Rome

In het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond en op www.politie.nl plaatst de politie op donderdag 19 maart de beelden van personen die zich in Rome schuldig maakten aan onder andere openlijke geweldpleging.

Samen met de Italiaanse autoriteiten onderzoekt de Rotterdamse politie onder leiding van het OM sinds begin maart de ongeregeldheden op 18 en 19 februari in Rome. Door dat onderzoek is van de eerste 15 personen vastgesteld dat ze verdachte zijn van onder andere openlijke geweldpleging. Om de verdachten te kunnen identificeren zijn van hen vorige week de beeltenissen op het politie intranet geplaatst.

Inmiddels is een aantal van hen herkend door politiemensen. Van de overige mannen kon de identiteit nog niet worden vastgesteld. Om te achterhalen wie deze mannen zijn schakelen politie en justitie de hulp in van het publiek.

Contact

Kent of herkent u een van de verdachten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Iedere verdachte heeft een nummer gekregen (V1, V2 etc). Geeft u dat nummer door in combinatie met uw tip.Het team verwacht nog meer relschoppers uit de beelden te halen. Deze week worden opnieuw 15 foto’s van betrokkenen op het politie intranet geplaatst. Wanneer interne publicatie geen identificatie oplevert zal wederom de hulp van het publiek ingeroepen worden. 
Mensen die vermoeden een strafbaar feit te hebben gepleegd, kunnen zich ook zelf melden bij de politie. Inmiddels hebben 2 personen zich gemeld: een 26-jarige man ui Apeldoorn en een even oude man uit Utrecht. Zij zullen gehoord worden als verdachten.