Politie krijgt ook AED op auto

Politie krijgt ook AED op auto

De politie gaat noodhulpvoertuigen uitrusten met Automatische Externe Defibrillatoren (AED). De invoering van de AED past bij de hulpverleningstaak die de politie 24 uur, 7 dagen per week uitvoert. De toepassing van de AED is geen medische handeling, maar het verlenen van hulp in noodsituaties, zolang de medische zorg nog niet is gearriveerd. Daar de politie in de praktijk vaak als eerste ter plaatse is worden kostbare, levensreddende, minuten gewonnen.

De realisatie wordt bekostigd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook de structurele kosten voor onderhoud, training en beheer worden door BZK gedragen. Naar schatting zullen eind 2008 ongeveer 1800 noodhulpvoertuigen rondrijden met een AED en ruim 25.000 politiemensen zijn opgeleid voor de bediening ervan. Tevens investeert de politie in het trainen van agenten in de noodzakelijke reanimatiehandelingen en EHBO, dit om de kans op een succesvolle reanimatie te vergroten.

De invoering start binnenkort met een Europese aanbesteding. De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) zal de komende maanden de verwervings- en contractprocedures leiden.
De gehele invoeringsoperatie moet eind 2008 zijn afgerond