Politie en ILT controleren kleine luchtvaart

Politie en ILT controleren kleine luchtvaart
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat samen met de Landelijke Eenheid van de politie de komende tijd de kleine luchtvaart controleren. Dit gaat gebeuren op de kleinere vliegvelden in het land. Daarbij gaat gekeken worden hoe de kennis is van de vliegers aangaande de regelgeving en hoe de vluchtvoorbereiding is. 

Bij de controles wordt gekeken naar de massa van het toestel, de balansverdeling, navigatie en brandstof. De piloot hoort ook in het bezit zijn van geldige documenten. Te denken valt aan bewijzen van luchtwaardigheid, bevoegdheden, een journaal bijhouden in het vlieghandboek. Op gebruik van alcohol controleert de politie zowel de piloten als het luchthavenpersoneel. De inspectie wil ook weten wat de risico’s zijn bij een vlucht. 

Met de vergaarde informatie kan de ILT haar toezicht verder uitvoeren daar waar de risico’s het grootst zijn in de kleine luchtvaart.