Ondernemingsraad VRR heeft onvoldoende vertrouwen in directeur

Ondernemingsraad VRR heeft onvoldoende vertrouwen in directeur

De ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is boos op directeur Arjen Littooij. De directeur zou de centrale ondernemingsraad (COR) niet tijdig informeren over veranderingen. De COR zou daardoor bij belangrijke besluiten niet over voldoende informatie beschikken. In een interne brief, die dinsdag aan het personeel openbaar wordt gemaakt, wordt de directeur van onbehoorlijk bestuur verweten.

Directeur Arjen Littooij had in zijn nieuwjaarstoespraak aangegeven dat verdere bezuinigingen ten koste gaan van de inzet van hulpverleners. Ondanks deze uitspraak heerst er binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ongerustheid vanwege bezuinigingen.

Er vinden nog altijd veranderingen binnen de organisatie van de VRR plaats. Zo wordt de meldkamer op termijn onderdeel van een landelijke meldkamer en is de VRR bezig om samen te werken met een externe partij op gebied van ambulances. De brandweer zou als enige onderdeel dan nog over blijven. Volgens kenners zou de veiligheidsregio dan veel te veel ondersteunend personeel bezitten, waar vervolgens nog een slag kan worden geslagen.

In de interne brief vraagt de ondernemingsraad aan de directeur hoe hij denkt ‘om het vertrouwen, respect en volwaardigheid van de COR terug te winnen.’ Inmiddels heeft Littooij de COR uitgenodigd voor een gesprek over deze zaak.

Een link naar het artikel over de nieuwjaarstoespraak vindt U hier.


Bronvermelding: RTV-Rijnmond.