Multidisiplinaire oefening

Multidisiplinaire oefening

In Zoetermeer oefenden vandaag de verschillende hulpdiensten uit de regio Haaglanden in de grootschalige en multidisciplinaire oefening ‘Kopje onder’ onder ‘realistische’ natte omstandigheden.

Doel van deze oefening - mensen redden en in veiligheid brengen na een overstroming is bereikt. Daarbij was de nieuwe multidisciplinaire samenwerking succesvol te noemen. De organisatie was in handen van de projectgroep Overstromingen Haaglanden.

Evenals het gebrek aan onderlinge communicatiemiddelen, was het brede multidisciplinaire karakter van deze oefening nieuw. Samenwerking tussen de operationele diensten van de brandweer in regio Haaglanden, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Haaglanden (GHOR) en Politie Haaglanden is gebruikelijk. De extra inzet van Defensie en de verschillende reddingsbrigades is niet eerder zo grootschalig geoefend. Aanvankelijk leek dit tot enige chaos te leiden, echter toen ‘op commandoniveau’ de lijnen duidelijk waren uitgezet begon de oefening te lopen. Verrassend in de oefening was het soms wel heel serieuze spel van de slachtoffers, zo wilden zij allen tegelijk in een van de bootjes. De ME moest er aan te pas komen om dit goed te begeleiden, waarschijnlijk was hier sprake van een realistische situatie.

Kleurrijke oefening
De oefening zal nog geëvalueerd worden, de eerste impressies van de commandanten van dienst ter plaatse waren als volgt. De commandant van dienst van de brandweer bij de Dobbeplas, Camille Michel, noemde de oefening “kleurrijk vanwege alle disciplines die geoefend werden. Een statisch incident, maar met veel dynamiek in afstemming, zeker omdat we geen communicatiemiddelen konden gebruiken. Na de gebruikelijke chaosfase, volgde de eerste verkenning, waarna we gezamenlijk de definitieve inzet konden bepalen en de acties gericht konden uitzetten. De opdracht was snel helder, op het verdelen van de schaarse middelen kwam het echter helemaal aan. “

Ron van den Berg, commandant van dienst van de GHOR sprak van “een nieuwe ervaring om te werken zonder onderlinge communicatiemiddelen. We hebben de lijnen gelukkig kort kunnen houden en in het veld bleken we ook uit de voeten te kunnen zonder communicatiemiddelen. Het werken met de nieuwe spelers vond hij in eerste instantie wennen, maar kwam snel ten goede aan de oefening. Gezien de tijd die voor deze opdracht stond, heeft onze ‘kolom’ er het maximale uit kunnen halen.“

Gemeente Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer sloot vandaag aan bij de grote regionale oefening. Zij verzorgde de opvang van de geredde personen. In sporthal De Veur werden deze slachtoffers opgevangen, geregistreerd en verzorgd. Een aantal slachtoffers kwam onderkoeld binnen. Hier ontfermde medewerkers van het Rode Kruis zich over. Zij waren met 15 mensen aanwezig. Ook leverde zij 200 bedden met beddengoed. Wie het nodig had kreeg droge warme kleren, eten en drinken. Ook werd psycho-sociale hulp verleend aan de slachtoffers die getraumatiseerd waren. De coördinator van de opvang melde dat de opvang in De Veur zonder problemen is verlopen. De gemeente Zoetermeer gaat deze oefening evalueren en zal de punten die hieruit naar voren komen gebruiken om de bestaande rampenplannen nog beter aan te scherpen.