Mogelijk extra functioneringssluitingen van Maeslantkering en Hartelkering

Mogelijk extra functioneringssluitingen van Maeslantkering en Hartelkering

Na de geslaagde functioneringssluiting op 17 september van de Maeslantkering en Hartelkering, samen de Europoortkering, sluit Rijkswaterstaat de beide keringen komend stormseizoen mogelijk nog een keer. Tijdens een zogenaamde verificatiesluiting oefent Rijkswaterstaat het sluiten van de keringen onder stormcondities. In 2007 werd de eerste verificatiesluiting uitgevoerd. De Europoortkering werd toen tijdens een flinke storm gesloten bij een sluitpeil dat 40 cm lager was dan het officiële sluitcriterium. Het komende stormseizoen gaat dit mogelijk weer gebeuren.

Oefenen onder stormcondities
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft in mei 2016 besloten om elke 7 jaar een verificatiesluiting bij de Europoortkering uit te voeren als er in de afgelopen 7 jaar geen echte stormsluiting, op basis van de officiële sluitcriteria, heeft plaats gevonden. Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers benadrukt het belang van een dergelijke verificatiesluiting: ”Met een verificatiesluiting oefent het operationele team het sluiten van de keringen onder stormcondities. Zo houden we deze specifieke kennis en kunde op peil en borgen we de veiligheid van 2 miljoen Nederlanders.” De verificatiesluiting staat los van de jaarlijkse functioneringssluiting die zaterdag 17 september plaatsvond.

Sluitpeil tijdelijk verlaagd
Rijkswaterstaat verlaagt het officiële sluitpeil van de Europoortkering vanaf 1 oktober 2016 met 40 centimeter. Dit betekent dat de kering sluit bij 2.60m in plaats van 3.00m boven NAP bij Rotterdam en/of 2.50m in plaats van 2.90m boven NAP bij Dordrecht. De datum van de verificatiesluiting is afhankelijk van de weersomstandigheden. Een waterstand van +2.60m NAP of hoger komt ongeveer eens per twee jaar voor. De kans is daarmee reëel dat Rijkswaterstaat dit jaar of volgend jaar de verificatiesluiting uitvoert, maar zeker is dat niet. Zodra de verificatiesluiting heeft plaatsgevonden geldt het officiële sluitcriterium weer.

Stremming scheepvaart
Indien de Europoortkering dicht gaat vanwege de verificatiesluiting betekent dit een tijdelijke stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal. Hoe lang die stremming duurt, hangt af van het verloop van de storm.