Minister Hirsch Ballin verricht officiële openingshandeling bij Zeehavenpolitie

Minister Hirsch Ballin verricht officiële openingshandeling bij Zeehavenpolitie

Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond is volop in beweging. In nauwe samenwerking met partners wordt nadere invulling van politiewerk in de haven gerealiseerd. Binnen de Zeehavenpolitie hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden welke onder andere hebben geresulteerd in een vernieuwde grensdoorlaatpost. Minister Hirsch-Ballin verrichtte hiervoor op woensdag 8 juli de officiële openingshandeling.

Grensdoorlaatpost
De verbouwing van de grensdoorlaatpost zorgt voor een verdere professionalisering van de dienstverlening richting de bemanningsleden en passagiers van zee- en cruiseschepen. Ook is het sinds 18 mei jl. mogelijk geworden om visa met foto´s af te geven. De Minister van Justitie was hieromtrent zeer verheugd omdat hij de Zeehavenpolitie opdracht had gegeven dit voor 1 juli 2009 te realiseren. De Zeehavenpolitie kan als eerste in Nederland, net als de consulaire posten van het Ministerie van Buitenlandse zaken, verspreid over de hele wereld, visa met daarop een foto uitprinten. Hiermee wordt de fraude beperkt. Door de Zeehavenpolitie worden per jaar bijna 15.000 keer een visa uitgegeven.

Regiekamer
Omdat de Zeehavenpolitie een knooppunt is van informatie, kennis en expertise is onlangs een Regiekamer ingericht van waaruit, op basis van een risicoanalyse, informatiegestuurd wordt gewerkt.
Op deze wijze kan zij haar beschikbare capaciteit nog beter inzetten in samenwerking met partners.

Havengerelateerd Vreemdelingen Toezicht
Om illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te gaan is Havengerelateerd Vreemdelingen Toezicht in het leven te roepen. Dit zogenaamde HVT-team is complementair aan de grenscontrole en een belangrijke ontwikkeling in de ondersteuning van het politiewerk in de haven.