MediaTV Classics: Grote lekkage aan hoofdwaterleiding Bergse Linker Rottekade Rotterdam (video)

MediaTV Classics: Grote lekkage aan hoofdwaterleiding Bergse Linker Rottekade Rotterdam (video)

In de rubriek 'MediaTV Classics' tonen wij unieke beelden van grote en bijzondere gebeurtenissen die zich in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben afgespeeld. Dank aan Video Duivestein voor het beschikbaar stellen van de beelden.

MediaTV Classics(1995): Grote lekkage aan hoofdwaterleiding Bergse Linker Rottekade Rotterdam
In de nazomer van 1995 ontstond bij werkzaamheden een groot lek aan een hoofdwaterleiding. Het wassende water stroomde van het talud van de Bergse Linker Rottekade in Rotterdam-Noord. Lager gelegen tuintjes zijn later door de brandweer drooggepompt. De schade bleef gelukkig beperkt