Maeslantkering toch niet dicht in verband met hoogwater Rotterdam

Maeslantkering toch niet dicht in verband met hoogwater Rotterdam

In verband met de verwachte hoogwaterstand in Rotterdam en Dordrecht gaat de Maeslantkering bij Hoek van Holland vermoedelijk sluiten. In Rotterdam wordt een waterstand verwacht van 3,01 meter boven NAP. Met deze waterstand wordt een criterium bereikt waarop de Maeslant en Hartelkering sluiten, Rijkswaterstaat en de andere hulpdiensten nemen de definitieve beslissing om 01:00. Hier worden wederom de verwachte waterstanden bekeken. Als de sluiting doorgaat dan gaat de kering om 01:10 sluiten. 

De verkeersleiding van de Haven van Rotterdam gaat om 00:50 de Nieuwe Waterweg en Hartelkanaal stremmen. De computer van de Maeslantkering maakt dan zelf het besluit of ze gaat sluiten. Dit geldt ook voor de Hartelkering. Hoelang de kering dicht blijft, als ze gaat sluiten, is niet bekend. De Algerakering bij Capelle en Krimpen aan den IJssel alsmede de Oosterscheldekering zijn ook gesloten.

Rond half twee was de Maeslantkering nog niet gesloten. Volgens Rijkswaterstaat werd die kans ook steeds kleiner. Rijkswaterstaat laat weten dat de waterstanden waarop de kering sluit Ministerieel is vastgelegd. En dat ook nu die waterstanden niet zijn bereikt. De uiteindelijke berekening van de computer bleek te kloppen. In Rotterdam kwam het water 2,71 meter boven NAP. Dat is ruim onder het gemiddelde van 3 meter boven NAP. Alleen dan zal de computer beslissen om de Maeslantkering en de Hartelkering te sluiten. De stremming van de scheepvaart werd rond half vijf opgeheven.