Ludiek protest van Noordzeevissers op Nieuwe Maas in Rotterdam (video)

Ludiek protest van Noordzeevissers op Nieuwe Maas in Rotterdam (video)

De vissers op de Noordzee zijn boos vanwege de steeds maar strenger wordende Europese regelgeving. Hierdoor worden steeds meer inkomsten misgelopen. Zo mag er steeds minder worden gevist bij windmolen- en natuurparken op zee. Ook mogen ze de "bijvangst" straks niet meer overboord gooien. De aanlandplicht, waarbij Brussel de vissers verplicht om ook alle babyvisjes aan te landen,  is in de ogen van de vissers contraproductief. Deze absurde maatregel zal voor in de nabije toekomst het voortbestaan bedreigen voor visserijbedrijven.

Protest

De vissers actiegroep Eendracht Maakt Macht (EMK) is het zat en voerde daarom actie om aandacht te vragen voor deze problematiek. Een vloot van ongeveer 50 trawlers vanuit verschillende vissershavens kwamen naar Rotterdam om onder meer folders, en vanuit een visverkoopwagen gebakken scholfilet gratis uit te delen. De vissers lietenhet publiek ook laten zien dat hun beroep nog leeft.  

Elf van de vijftig vissersschepen lag afgemeerd aan de kade van de cruiseterminal, dat ogenschijnlijk meer weg had van een vissershaven. Aldaar was het kort een chaos op het water toen deze gingen draaien en het overige scheepvaartverkeer zich er tussendoor moest begeven. Omstreeks 13.00 uur verlieten een groep schepen weer Rotterdam. De overige schepen vertrokken later.