Legermateriaal terug naar Amerika via Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is vanochtend het Amerikaanse zeeschip Endurance aangekomen. Het zeeschip wordt gebruikt om Amerikaanse legervoertuigen en helikopters, die ingezet zijn in Oost-Europa, terug naar Amerika te varen. Rotterdam volbrengt hiermee de zogenaamde "Host Nation Support" aan Amerika. Ongeveer 100 militairen zijn sinds begin juli ingezet om de verplaatsing in goede banen te leiden. 

De Amerikaanse troepen hebben zich ruim 9 maanden versterkt in Oost-Europa gevestigd. Deze versterkte aanwezigheid was een reactie op de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. De brigade wordt nu afgelost en keert via de Rotterdamse haven terug naar de VS. 

Het grootste gedeelte van het legermateriaal is via de weg naar Rotterdam vervoerd. Dit betreffen zo'n 1.800 voertuigen en containers. De overige ruim 80 helikopters zijn via Eindhoven naar Rotterdam gevlogen. Het oude Unipoort terrein in de Waalhaven is gebruikt als overslag locatie voor de troepenveplaatsing. Het terrein is ten tijde van de verplaatsing tijdelijk militair gebied geworden en werd dag en nacht door bewapende militairen van de landmacht beveiligd. De helikopters en voertuigen worden op het terrein klaar gemaakt om per schip vervoert te kunnen worden. De marine heeft vooraf met duikers inspecties aan de kade gedaan om te controleren op explosieven. De luchtmacht heeft de landingslocatie van de helikopters beveiligd. 

9rkD44.jpeg

YoBN6p.jpeg

MLvfcC.jpeg

yBvY7q.jpeg

LbqTAb.jpeg