KNRM haalt bunkerbootjes op in het Westland

KNRM haalt bunkerbootjes op in het Westland

Hans Nieuwenhoff is KNRM vrijwilliger met een walfunctie en schipper van 41 bunkerbootjes. Hans heeft 41 bunkerbootjes uitstaan in het Westland. Deze staan bij winkels en horecagelegenheden in de buurt van de kassa en mensen kunnen hier geld in doneren voor de KNRM.

Onze bunkerschipper heeft tijdens zijn voorjaarsronde 26 bootjes gelost met als resultaat: Een totaalgewicht van 11,9 kilo aan Euro’s met een totaalbedrag van € 555.83. Papiergeld is niet meegewogen maar leverde toch een bedrag op van € 180.- Engels geld, met name van de Stena Line en de Hoekse vishandel, 2.6 kilo. Ook geld van over de hele wereld kwam Hans tegen en een briefje van Hfl 25.-

Alle gelden en donaties komen ten goede aan de KNRM, ongetwijfeld weet u dat de KNRM uitsluitend bestaat van vrijwillige bijdragen, erfenissen en legaten. Vind u het prettig om ook iets te doen voor de KNRM en een bunkerbootje op uw toonbank wil, neem contact met ons op via deze site of de KNRM in IJmuiden.