Kinderen leven zich uit in het mariniersdorp op de Wereldhavendagen

Kinderen leven zich uit in het mariniersdorp op de Wereldhavendagen

Rotterdam en mariniers horen bij elkaar. De stad en haar mariniers zijn onlosmakelijk verbonden. Aan de Parkkade kunnen belangstellenden een bezoekje brengen aan het mariniersdorp. Kinderen en volwassenen kunnen zich daar uitleven op de hindernisbaan of een ritje maken in een rupsvoertuig.

Het Korps Mariniers
Het Korps Mariniers, opgericht 10 december 1665, is een onderdeel van de Koninklijke Marine en een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Mariniers bestaat uit infanteristen die dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen worden op de grens van land en water. Het korps wordt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in toenemende mate ingezet bij operaties op het land in het kader van crisisbeheersing.