Inzet brandweer bij TU Delft vrijwel ten einde

Inzet brandweer bij TU Delft vrijwel ten einde

Afgezien van een laatste aanwezige bluseenheid voor mogelijk oplaaiende branden is de brandweerinzet in Delft bij het Faculteitsgebouw Bouwkunde ten einde. Nadat dinsdag en woensdagnacht het gebouw grotendeels uitbrandde heeft de brandweer woensdag overdag het incident met positief resultaat afgesloten.

In de eerste plaats zijn in het zuidelijk deel van de laagbouw waardevolle spullen van de TU Delft in veiligheid gebracht. Na een uitgebreide risicoanalyse van de situatie in en om het gebouw, afgezet tegen de verwachte opbrengst is besloten op de begane grond een hoeveelheid maquettes te beredderen. Rond de zeventig maquettes zijn in verhuiswagens naar een veilige bestemming vervoerd. Daarna is de brandweer met een kleinere hoeveelheid personeel iets verder het gebouw in gegaan om een geschatte hoeveelheid van tweehonderd stoelen uit een stoelencollectie veilig te stellen. Ook deze zijn in opdracht van de TU Delft vervoerd. Ten slotte zijn nog enkele archiefkasten en pc’s met de administratie van afstuderenden in veiligheid gebracht.

Naast de bereddering zijn monsters van puindeeltjes door deskundigen geanalyseerd en is gebleken dat verspreiding van asbestvezeltjes zich tot het sportcomplex van de TU Delft beperkt. De balkons en de omgeving van de studentenwoningen zijn vrij van asbest. Ook het binnenklimaat in de woningen is bemeten en is veilig bevonden. Deze woningen zijn daarom inmiddels vrijgegeven. Het sportcomplex blijft afgesloten tot daar gespecialiseerde opruimwerkzaamheden zijn uitgevoerd en er geen asbest meer op dat terrein ligt.

Hiermee zijn de grootschalige werkzaamheden van de brandweer beëindigd en neemt de eigenaar van het gebouw het beheer van het terrein over. Eén bluseenheid blijft nog ter plaatse om oplaaiende branden te bestrijden.