Illegale handel in hardhout bekeurt

Illegale handel in hardhout bekeurt

Het Regionaal Milieuteam van Politie Rotterdam-Rijnmond heeft op 5 en 10 januari in totaal 249 illegale tropisch hardhouten vellen aangetroffen bij twee bedrijven in Rotterdam en 's-Gravendeel.

Naar aanleiding van binnengekomen informatie van Traffic, the wildlife trade monitoring network, is door het Regionaal Milieuteam een onderzoek gestart naar de handel in illegaal tropisch hardhout bij de bedrijven. In de bedrijven werden illegale tropische hardhouten vellen gevonden met een verkoopwaarde van ongeveer 25.000 euro. Het hardhout, genaamd Rio Palissander, staat op de CITES-lijst bijlage A (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en is een beschermde houtsoort.

Deze houtsoort wordt met uitsterven bedreigd en groeit alleen in het amazonegebied in Brazilië. De aangetroffen vellen waren 2,50 bij 10 meter. Beide bedrijven konden niet aantonen dat het hardhout legaal ingevoerd en verkregen was. De politie heeft tegen beide bedrijven een proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de flora- en faunawet. Het hardhout is in beslaggenomen.