Hulpdiensten ingezet bij ongecontroleerde chemische reactie bij bedrijf in de Rotterdamse Botlek

Hulpdiensten ingezet bij ongecontroleerde chemische reactie bij bedrijf in de Rotterdamse Botlek

Bij een chemisch bedrijf aan de Merseyweg in de Rotterdamse Botlek heeft een ongecontroleerde reactie in het productieproces plaatsgevonden. De situatie liep zodanig uit de hand dat de hulpdiensten zijn ingeschakeld om de zaak weer onder controle te krijgen. Productiepersoneel en hulpverleners zijn bezig de reactor veilig te stellen en proberen verdere escalatie te voorkomen.  Voor een gestructureerd overleg tussen de verschillende hulpdiensten is er een GRIP-1 afgekondigd.

Volgens de Veiligheidsregio zou er onbedoeld water bij een product zijn gekomen waardoor de reactor opwarmt. Er is uit voorzorg opgeschaald en er zijn geen effecten buiten het bedrijventerrein.

Update
Rond 23:00 uur bleek de situatie onder controle. Druk en temperatuur namen af in de reactor. Hulpdiensten hebben "einde GRIP" gegeven.