Hoogwater op vrijdag kan problemen gaan veroorzaken langs de Nieuwe Maas

Hoogwater op vrijdag kan problemen gaan veroorzaken langs de Nieuwe Maas
Vrijdag de 13e… mogelijk staan er vrijdag in de regio meerdere plekken onder water vanwege de te verwachten hoogwaterstand. Op foto de situatie van donderdagavond op het Noordereiland in Rotterdam, waar de bezitters van voertuigen worden gewaarschuwd voor het wassende water. Mochten er nog voertuigen op plekken staan waar het water tot aan de deurdorpels gaat stijgen morgen, is het maar hopen dat deze tijdig worden weggetakeld.

Maar wateroverlast beperkt zich niet alleen tot voertuigen. Ook huizen en bedrijfspanden langs, of in de nabijheid van de Nieuwe Maas vormen een risico.

'Zandzakken voor de deur'
Ook in Vlaardingen is men bezig om de boel droog te houden. Op de Wilhelminahaven staan de kades vaak blank met hoogwater. De eigenaar van partycentrum 't Prikkewater hoopt door zandzakken voor zijn zaak te leggen, niet voor verrassingen komen te staan.