Hoog water valt mee

Hoog water valt mee

De overlast in Rotterdam als gevolg van het hoog water is zaterdag beperkt gebleven. Het waterpeil kwam niet hoger dan 2.32 meter boven NAP. Rijkswaterstaat had 2.87 meter voorspeld. Maar de wind is sneller in kracht afgenomen dan gedacht en bovendien iets gedraaid.

Alleen de Oosterkade op het Noordereiland in Rotterdam is even onder water gelopen. De politie had zaterdagochtend de eigenaren van auto's die daar stonden gewaarschuwd. Ook in Krimpen aan den IJssel is het water over de kade van de Haven gelopen. Eén autobezitter weigerde zijn voertuig te verplaatsen. De auto kwam daarop in het water te staan, zo meldt de politie.

Ook in Dordrecht is het hoogwater meegevallen. De waterstand bleef ruim onder de kritieke grens van 2 meter boven NAP.