Hinder weg- en scheepvaartverkeer Nieuwe Botlekbrug door mechanische storing

Hinder weg- en scheepvaartverkeer Nieuwe Botlekbrug door mechanische storing

De nieuwe Botlekbrug heeft te kampen met een defect. Op dit moment kan de brug niet bediend worden voor de hoge scheepvaart. De brug is wel beschikbaar voor het wegverkeer. Het betreft een mechanische storing in een van de acht omloopwielen op de middenpijler van de brug. Het omloopwiel, dat op circa 50 meter hoogte zit, moet verwijderd worden om de exacte oorzaak te achterhalen en reparatie mogelijk te maken. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van deze complexe operatie. De operatie start vrijdagochtend 27 mei vanaf 10.00 uur en duurt tot en met maandagochtend 30 mei 05.00 uur.

Gevolgen voor wegverkeer
Tijdens de reparatiewerkzaamheden van vrijdag 10.00 uur tot en met maandag 05.00 uur is in ieder geval de zuidelijke rijbaan richting Rotterdam volledig gestremd voor het wegverkeer. In de loop van de week worden de verkeersmaatregelen voor de rijbaan richting Maasvlakte bekend. Ook hier zal de weg niet continu beschikbaar zijn voor het verkeer. Tijdens de nachtelijke openingen voor de hoge scheepvaart op woensdag 25 en donderdag 26 mei is de brug niet beschikbaar voor wegverkeer vanaf 19.30 uur tot 06.00 uur.

Gevolgen voor (hoge) scheepvaart
De geplande opening voor de hoge scheepvaart op noodbediening van dinsdag 24 mei vervalt door onvoorziene omstandigheden. Op woensdag 25 mei kan de hoge scheepvaart vanaf 22.30 uur tot 04.30 uur de brug passeren. Op donderdag 26 mei geldt ditzelfde regime, maar dan vanaf 21.30 uur tot 04.30 uur.

Tijdens de reparatiewerkzaamheden van vrijdag tot en met maandag is de vaarweg niet beschikbaar voor de hoge scheepvaart en zeer beperkt beschikbaar voor het overige scheepvaartverkeer. In de loop van deze week zullen de exacte openingstijden voor de overige scheepvaart worden gecommuniceerd.