Hinder door diverse afsluitingen in week 39 A15 Botlekbrug.

Hinder door diverse afsluitingen in week 39 A15 Botlekbrug.

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de Botlekbrug dienen diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten.

Nadere informatie over de afsluitingen, vindt U hier.