Grote waterlekkages in regio

Grote waterlekkages in regio

Evides Waterbedrijf heeft vandaag onderzocht in hoeverre zij met het bestaande net in staat is om aan een verhoogde vraag te voldoen. De vraag naar water zal alleen maar toenemen door ontwikkelingen rondom de Tweede Maasvlakte. Evides denkt hiervoor de druk op het waterleidingnet te moeten verhogen.

Naar aanleiding van het onderzoek van vandaag zijn er op diverse locaties (momenteel 12 locaties bevestigd door de hulpdiensten) in de regio lekkages ontstaan. Omdat onbekend was wat de oorzaak van deze lekkages was en er alleen maar locaties bij kwamen, hebben de hulpdiensten een GRIP-1 situatie afgekondigd.

Het gaat om lekken op onder andere de Hilledijk, de Vondelingenweg en de Wielewaalstraat in Rotterdam en op de Pastoriedijk in Pernis en de Stadhouderslaan in Vlaardingen. Ook op de Wezelveen in Spijkenisse zijn er problemen, net als op de Molendijk in Simonshaven.

Van de verschillende lekkages waren die aan de Hilledijk en in de Wielewaalstraat het grootst, dit omdat hierbij ook woningen en winkels onder water zijn gelopen. Er is door de woningverhuurder Vestia voor vier gezinnen van de Hilledijk vervangende slaapgelegenheid geregeld. Deze mensen kunnen tijdelijk niet terug naar hun woning.

Evides is druk doende om alle problemen te verhelpen en heeft aangegeven dat morgenochtend iedereen weer is voorzien van stromend water. Voor die locaties waar momenteel geen water te krijgen is, zorgt Evides voor speciale aftaplocaties.

Al met al gaat het om vele woningen, winkels en kelderboxen. De schade loopt in de tonnen.