Grote schade door waterleidingbreuk Sinclair Lewisplaats Rotterdam (video)

Grote schade door waterleidingbreuk Sinclair Lewisplaats Rotterdam (video)

Zaterdagavond zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een melding wateroverlast aan de Sinclair Lewisplaats in Rotterdam. Ter plaatse bleek dat er een waterleiding was gebroken voor de flat aldaar. Bij de lekkage kwam een zeer grote hoeveelheid water vrij waardoor het hele parkeerterrein onder water liep.

Op het parkeerterrein stond een groot aantal personenauto's geparkeerd, waarvan er enkele tientallen tot boven de onderzijde van de portieren in het water stonden. Nadat de firma Evides de lekkage van de water had gestopt hebben medewerkers van de brandweer geholpen met het laten weglopen van het water, door middel van het openen van een aantal rioolputten. Nadat het water ver genoeg was weggelopen rest voor de eigenaren van de auto's de schade te gaan opmaken.

Twee sleepwagens van de politie stonden stand-by om eventueel voertuigen te kunnen verplaatsen, maar dit bleek niet meer nodig.  Evides zal er verder voor zorgen dat het lek in de waterleiding weer wordt gerepareerd en dat de watertoevoer naar de naastgelegen seniorenflat weer wordt hersteld, dit zal nog het nodige werk vergen.