Grote oefening VRR

Grote oefening VRR

Maandagavond hebben de hulpverleningsdiensten en gemeenten van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een rampenoefening gehouden. De plaats was dit keer de omgeving van de Boelewerf in Ridderkerk.

Voor de oefening kwam omstreeks 19.00 uur in de meldkamer het bericht binnen dat twee schepen met elkaar in aanvaring waren gekomen op de Nieuwe Maas. Hierbij waren ook meerdere containers van een containerschip van boord gevallen. Uit de beschadigde containers kwamen stoffen vrij die een gevaar vormde voor de omgeving. Op een betrokken party-schip zijn diverse personen gewond geraakt. De meldkamer van het DCMR Milieudienst Rijnmond en het Haven Coördinatie Centrum waren ook bij de oefening betrokken. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukten, waren niet te zien.

Het waren namelijk niet de operationele diensten die oefenden, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten. De oefening was een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders; de exacte datum werd tot het laatste moment geheim gehouden. Zij wisten alleen dat er ergens in de periode medio mei tot medio juni 2008 geoefend kon worden. Over de plaats van de nagespeelde ramp was van tevoren alleen bekend dat de oefening, of in Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg of Vlaardingen plaatsvond. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV), een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseerde de oefening. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. Daarom bekijkt de Inspectie OOV of de hulpverleningsdiensten van alle Veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden. In de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft de Inspectie OOV al in 2007 gekeken hoe het met de plannen van de regio staat. Op basis van de uitkomsten heeft de regio waar nodig verbeteringen doorgevoerd.

Het naspelen van een ‘echte ramp’ is bedoeld om te kijken of deze plannen in de praktijk ook echt werken. Direct na de oefening zal nog niet bekend zijn hoe de regio heeft gefunctioneerd. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport in het derde kwartaal 2008 af te ronden.