Grote oefening door operationele diensten in Moerdijk

Grote oefening door operationele diensten in Moerdijk

Op woensdag 20 april organiseren Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, Defensie en Havenschap Moerdijk een gezamenlijke rampenoefening op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Aan de oefening, die duurt van 9.00 tot 17.00 uur, doen naast diverse operationele diensten zoals politie en brandweer ook ongeveer twintig bedrijven op het haven- en industrieterrein mee.

Samenwerken
Tijdens deze oefening leren ongeveer vijftig medewerkers van diverse bedrijven en overheidsdiensten meer over elkaars werkwijzen en (veiligheids)procedures. Tijdens een fictief incident zullen de bedrijven en de overheidsdiensten de hele dag samenwerken, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Omdat het scenario voor de deelnemers vooraf niet bekend mag zijn, kan over het nagespeelde voorval in aanloop niets gezegd worden. De veiligheidsdiensten zullen in het haven- en industrieterrein aanwezig zijn met enkele politieauto’s, een politieboot, een boot van Rijkswaterstaat, diverse brandweerauto’s en enkele militaire voertuigen.

Zichtbare effecten
Bezoekers aan het haven- en industrieterrein Moerdijk en bewoners in de gemeente Moerdijk en het dorp Strijen zullen mogelijk op deze dag iets zien of horen. Zij hoeven zich dan geen zorgen te maken over de veiligheid in het havengebied en de omgeving hiervan. Inwoners uit de gemeente Moerdijk en het dorp Strijen worden door de gemeente Moerdijk vooraf geïnformeerd over de oefening. Het Havenschap informeert alle bedrijven in het havengebied. Bij de twee hoofdingangen van het industrieterrein staan op woensdag matrixborden, waarmee bezoekers worden geïnformeerd.

Achtergrond en aanleiding
Conform het opleidings- en oefenbeleidsplan van Veiligheidsregio MWB vindt jaarlijks een aantal oefeningen plaats met externe bedrijven. De basishulpverlening bij rampen en crises wordt gevormd door brandweer, politie, gemeenten, geneeskundige zorg en de meldkamer. Tijdens grote incidenten is het zaak dat hulpverleners en betrokken partijen elkaar goed weten te vinden en adequaat samenwerken. Veiligheidsregio MWB faciliteert, regisseert en coördineert het multidisciplinaire beoefenen van en samenwerken tijdens rampen en crises voor de 26 gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant. Door gezamenlijk te oefenen weten de hulpverleners en andere betrokken partijen in de praktijk wat ze moeten doen, wat ieders rol in de rampenbestrijding is en wie/wat zij nodig hebben om de ramp tot een succesvol einde te brengen. De leerpunten en ook pluspunten die uit de evaluatie van de oefeningen naar voren komen, vormen input voor de doorontwikkeling van (gemeente, regio- en grensoverschrijdende) samenwerking in rampenbestrijding.