Grote inzet hulpdiensten voor liftuitval door kapotgelopen sprinkler Baan Rotterdam

In de gloednieuwe Cooltower aan de Baan in Rotterdam is grote wateroverlast ontstaan door een kapotgelopen sprinkler. Door lekkage en kortsluiting werken de liften en brandmeld- en blusinstallatie van het gebouw niet. De hulpdiensten schaalden op naar GRIP 1.

De lekkage ontstond op de 19e etage nadat daar vermoedelijk bij verhuiswerkzaamheden een sprinklerkop kapotgelopen is. De leiding is inmiddels afgesloten waardoor ook de sprinklerinstallatie in het gebouw niet werkt. Op de 15e tot en met de 19e etage is schade ontstaan door de lekkage. Doordat water de liftschachten inliep zijn die buiten werking gesteld.

De hulpdiensten hebben opgeschaald zodat er voldoende hulpdiensten aanwezig zijn voor het geval zich een (medisch) incident in het gebouw voordoet. Drie van de vier liften zijn door de wateroverlast buiten werking. De lift die het wel doet gaat maar tot de zesde verdieping. Het gebouw telt 50 verdiepingen. De hulpdiensten staan op twee etages in het gebouw om zo snel ter plaatse te kunnen gaan indien zich een incident voordoet. In de tussentijd wordt hard gewerkt om de schade in beeld te brengen en te herstellen.

Eerder deze week vond eenzelfde inzet plaats toen liften in een gebouw aan de Posthoornstraat in Rotterdam uitvielen door waterlekkage.

7cAieE.JPG

ZsxYqu.JPG

waeM2R.JPG

kEcmoP.JPG

x4gLMl.JPG