Grote hoeveelheid explosieven gevonden in akker Boomdijk 's-Gravendeel

Grote hoeveelheid explosieven gevonden in akker Boomdijk 's-Gravendeel

Op een stuk landbouwgrond aan de Boomdijk in 's-Gravendeel is woensdagochtend een grote hoeveelheid explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieven werden aangetroffen tijdens het aanleggen van een drainagesysteem. Het gaat mogelijk om landmijnen.

Specialisten van de Explosieven OpruimingsDienst (EOD) hebben de explosieven in kaart gebracht. Zij zullen zorgen voor een veilige afvoer.