Grote brand Zoetermeer

Grote brand Zoetermeer

Vanmorgen rond zes uur is door onbekende oorzaak brand ontstaan in een aanbouw van een woonwagen op de locatie aan de Bakemaplan in Zoetermeer. Vijf konijnen in een dierenverblijf naast de aanbouw zijn door de brand omgekomen.

De brand is ontstaan in de aanbouw van een woonwagen. De vier bewoners werden door de brand wakker en konden de woonwagen tijdig ontvluchten. Bij aankomst van de brandweer was de brand al overgeslagen naar de woonwagen. Deze stond volledig in brand en veroorzaakte veel rook die in de wijde omtrek was te zien.

Doordat de woonwagens dicht op elkaar zijn geplaatst en de materialen van de naastgelegen woonwagens gemakkelijk konden ontbranden was de kans aanzienlijk dat de brand zou overslaan naar de buren. Op deze woonwagenlocatie staan tien woonwagens waarvan er zeven naast elkaar staan opgesteld met in sommige gevallen een tussenruimte van 0,6 tot 1 meter. De brandweer schaalde hiervoor direct op naar grote brand en zette drie blusvoertuigen en ondersteunende voertuigen in om brandoverslag naar de buren te voorkomen. Door het nathouden van de gevels van de naastgelegen woonwagens kon de brandweer uiteindelijk de brandoverslag voorkomen.

De woonwagen en de aanbouw zijn volledig uitgebrand en kunnen als verloren worden beschouwd. Nabij de aanbouw bevonden zich een aantal dierenverblijven voor konijnen waarvan één met daarin vijf konijnen, een moeder met haar vier jonkies, is verbrand. Een gedeelte van de woonwagenlocatie moest door de rookontwikkeling worden ontruimd. Bewoners kwamen hierdoor tijdelijk op straat te staan. Na afloop konden de buren weer terug naar hun eigen woonwagen.