Grootschalige oefening in Rotterdamse haven

Grootschalige oefening in Rotterdamse haven

Mocht u komende dagen opvallend veel legervoertuigen zien rijden in- of rond Rotterdam, weet dan dat deze worden ingezet bij een grootscheepse oefening 'Port Defender Rotterdam'. De Rotterdamse haven vormt vanaf maandag 11 april drie dagen lang het toneel van een deze grote havenbeschermingsoefening. Tijdens 'Port Defender' beoefenen de Koninklijke Marine, politie, het Havenbedrijf Rotterdam en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het gezamenlijk optreden bij grote incidenten of acute (terreur)dreiging. 

In verschillende uitdagende scenario’s krijgt de Rotterdamse haven te maken met een verhoogde dreiging. Special forces van het Korps Mariniers en de Dienst Speciale Interventies (DSI) bevrijden een door terroristen gekaapt schip met explosieven aan boord. Ondertussen krijgen marineduikers, mariniers van het Maritime Advanced Search Team (MAST) en militairen van de maritieme explosievenopruimingsdienst hun eigen uitdagingen voor de kiezen. 

De Nautische Mobiele Eenheid van de politie wordt ingezet om een einde te maken aan een uit de hand gelopen betoging, terwijl de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) zich bekommert om eventuele gewonden. Het uiteindelijke doel is om met alle verschillende veiligheids- en hulporganisaties gezamenlijk te oefenen op het gebied van havenbescherming. 

Port Defender Rotterdam is daarom voor het eerst dit jaar een combinatie van verschillende al bestaande oefeningen. Door deze met elkaar te integreren, ontstaan er realistische scenario’s en krijgen de deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te beoefenen. De marine voert jaarlijks meerdere havenbeschermingsoefeningen uit, waarvan dus een in Rotterdam.