Groot onderhoud Hartelkering Spijkenisse vandaag van start

Groot onderhoud Hartelkering Spijkenisse vandaag van start

Om te zorgen dat Nederland droge voeten houdt tijdens storm en hoogwater, werkt Rijkswaterstaat dag in dag uit aan onze stormvloedkeringen. Dit jaar krijgt de Hartelkering bij Spijkenisse een zeer grote onderhoudsbeurt. Voor het eerst in 20 jaar gaat Rijkswaterstaat de schuiven en hefcilinders uit hun constructie tillen en wegbrengen voor groot onderhoud. Op donderdag 28 april wordt de kleine schuif uit de constructie gehesen en weggebracht voor onderhoud. Als het weer het toelaat volgen de grote schuif en de hefcilinders in het weekend en begin volgende week. Volgens de originele planningen zouden deze hijswerkzaamheden al op dinsdag 26 april starten, maar in verband met slechte weersomstandigheden werden ze twee dagen opgeschoven. Ook de bijbehorende vaarwegstremmingen en fietsbrugafsluiting zijn daardoor gewijzigd.

Onderhoud aan de Hartelkering: conserveren schuiven en reviseren cilinders
De Hartelkering vormt samen met de Maeslantkering de Europoortkering, die zo’n 2 miljoen mensen in de provincie Zuid-Holland tijdens het stormseizoen beschermt tegen stormvloeden vanuit zee. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot half april. Nu het stormseizoen is afgelopen kan de onderhoudsklus beginnen. De voorbereidende werkzaamheden op locatie zijn inmiddels voltooid.

Vandaag, donderdag 28 april, kunnen de hijswerkzaamheden starten. De grote stalen schuiven moeten één voor één uit de constructie worden gehesen, daarna de hefcilinders. De onderdelen worden daarna stuk voor stuk met een ponton via het water weggebracht naar de onderhoudslocatie, waar de schuiven worden geconserveerd en de hefcilinders worden gereviseerd. In juli worden zowel de schuiven als de hefcilinders weer teruggebracht, op hun plek gemonteerd en uitvoerig getest, zodat de kering op tijd voor het stormseizoen weer bescherming biedt tegen hoogwater.

Hijswerkzaamheden vandaag van start
Omdat de hijswerkzaamheden afhankelijk zijn van weersinvloeden en waterstanden, kunnen ze mogelijk uitlopen, of verplaatst worden naar een andere dag of een ander tijdstip. De hijswerkzaamheden stonden initieel gepland voor 26, 28, 29 en 30 april. Gezien de slechte weersvoorspellingen voor 26 april moesten de werkzaamheden echter worden verplaatst en starten ze op 28 april met het uithijsen van de kleine schuif. Als het weer het toelaat wordt vervolgens de grote schuif uitgehesen op 30 april in de ochtend en volgen de hefcilinders op 2 en 3 mei.

Afsluiting fietsbrug en stremming Hartelkanaal
De werkzaamheden aan de Hartelkering brengen onvermijdelijk enige hinder met zich mee voor de schepen in het Hartelkanaal, de fietsers over de Hartelbrug (Hartelweg, N218) en omwonenden. De scheepvaart wordt tijdens de hijswerkzaamheden een aantal keren gestremd. Daarnaast wordt de fietsbrug over het Hartelkanaal een aantal keren afgesloten. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken en hoopt op uw begrip.

Omdat de hijswerkzaamheden zijn uitgesteld, zijn ook de data en tijden van de fietsbrugafsluiting en vaarwegstremmingen aangepast. Donderdag 28 april is de fietsbrug afgesloten tussen 14:00 en 00:00. Als het weer het toelaat en hijswerkzaamheden plaatsvinden volgens nieuwe planning, is de fietsbrug eveneens afgesloten op zaterdag 30 april tussen 3:30 en 13:30 en maandag 2 mei en dinsdag 3 mei tussen 6:00 en 18:00.

Pendeldienst voor fietsers
Tijdens de fietsbrugafsluiting bieden we een vervangende pendeldienst aan het fietsverkeer. De opstapplaats van de pendeldienst aan de kant van Rotterdam is bij het parkeerterrein van de Exxon Mobil aan de Botlekweg 4060. De opstapplaats van de pendeldienst aan de kant van Spijkenisse is bij de oprit van de fietsbrug, vlak voor de oversteek met het Hartelkanaal. Informatieborden langs het fietspad leiden fietsverkeer naar de opstapplaatsen toe. Daarnaast zijn er verkeersregelaars ter plaatse die informatie kunnen geven.

Meer informatie
Meer informatie over het onderhoud van de Hartelkering vindt U hier.
Bij de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) kunt u de meest up to date informatie over de planning van de hijswerkzaamheden en de fietsbrugafsluiting opvragen. De scheepvaart kan voor de meest actuele informatie terecht bij het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11; of de Verkeerscentrale Rotterdam, telefoonnummer 010 – 252 28 01 of VHF kanaal 11.