Grote inzet hulpdiensten voor waterlekkage Aesopusplaats Rotterdam

Op de Aesopusplaats in Rotterdam zijn hulpdiensten massaal aanwezig vanwege een gesprongen waterleiding. Daardoor zitten veel aansluitingen zonder water. Omdat een zorginstelling ook zonder water leek te zitten, werd opgeschaald naar GRIP 1. Inmiddels is duidelijk dat de zorginstelling nog water heeft.

In de Zenobuurt is een waterleiding gesprongen. Korte tijd was sprake van flinke uitstroom, maar inmiddels is de waterleiding afgesloten. Een herstelploeg moet ter plaatse komen om de waterleiding te repareren. Voor de bewoners die door de afsluiting geen water meer hebben zijn watertappunten geopend. Deze bevinden zich voor de Zenostraat 140 en op de hoek van de Aristotelesstraat en de Zenostraat.

tpzmK1.jpg

nrj7FI.jpg

pWWqNZ.jpg

fWI2Dx.jpg

jYuRMi.jpg

aM1lPy.jpg

IheYQ2.jpg