Gasleiding in brand

Gasleiding in brand

Op de IJsseldijk is tijdens werkzaamheden een hoogspanningskabel met een drilboor doorboord. De vonken van de beschadigde elektriciteitskabel zorgden ervoor dat de naastgelegen gasleiding vlam vatte. De Krimpense brandweer schermde de brand af met een waterstraal in afwachting van Eneco. Het afsluiten van de gasleiding was een grote klus.

Het lek lag namelijk op een kruispunt van vier leidingen. De werklieden van Eneco moesten vier gaten graven om de brandende gasleiding te kunnen afsluiten. Dit lukte rond 13.20 uur waarna de brand uit was. Bewoners van de IJsseldijk tussen de Schelvenaer en de Aquamarijn zaten door de beschadigde elektriciteitskabel enkele uren zonder stroom. Ook was een gedeelte van de IJsseldijk gedurende het incident afgesloten.