Flatgebouw ontruimd door wateroverlast

Flatgebouw ontruimd door wateroverlast

Gisteravond om ongeveer half acht is er een melding binnengekomen voor wateroverlast in een flatgebouw aan de Willemstraat in Zoetermeer. Het flatgebouw is hiervoor ontruimd.

Bewoners ontdekten om ongeveer zes uur dat er water uit het plafond kwam in de bergingen op de begane grond. Daarvan is melding gemaakt bij de huismeester. Na onderzoek bleek dat op de 3de woonlaag ( 5e etage ) de warmwaterleiding door een onbekende oorzaak enige uren had staan spuiten.

Hierdoor is water door de schachten en de ondergelegen verdiepingen naar beneden gestroomd tot aan de begane grond. Doordat meterkasten onderwater kwamen te staan, is er kortsluiting ontstaan in een verdeelstation van de elektrische installatie. In het hele gebouw viel de stroom uit met als gevolg het uitvallen van de verwarming.

Na aankomst is de brandweer begonnen met het leegpompen van de ondergelopen verdiepingen. Tussentijds heeft Nutsbedrijf getracht de stroomstoring te verhelpen. Om ongeveer half elf werd duidelijk dat het herstellen van de elektrische installatie nog enige uren in beslag zou nemen.

Door de lage buitentemperatuur zal de temperatuur in het woongebouw snel dalen. Bewoners lopen hierdoor het risico in de nacht onderkoeld te raken. Hierop is besloten de bewoners op een andere locatie opvang te bieden. Twee en zeventig woningen zijn ontruimd, waarvan het grootste deel word opgevangen bij familie en kennissen. De andere bewoners zijn met bussen vervoerd naar ‘Het keerpunt’, een nabij gelegen zwembad. Hier heeft het Rode Kruis een noodopvang ingericht.

Vannacht zal door het Nutsbedrijf doorgewerkt worden om de storing te verhelpen.