Exceptioneel transport tussen Vlaardingen en Schiedam (video)

Exceptioneel transport tussen Vlaardingen en Schiedam (video)

Een groot transport passeerde disnadgavond de gemeentegrens tussen Schiedam en Vlaardingen. Op de Vlaardingerdijk moest, vanwege de omvang, tegen de richting in worden gereden. 

Het verkeer ondervond korte tijd enige hinder. Het transport van de enorme kabelhaspel ging vervolgens verder richting de Vulcaanweg in Vlaardingen. Teamverkeer van de politie Eenheid Rotterdam begeleidde het convoi exceptionnel.