Eerste Europese 1-1-2-dag

Eerste Europese 1-1-2-dag

Het Europese Parlement en de Europese Commissie lanceren de eerste Europese 1-1-2-dag op 11 februari 2008. Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) en brandweer Den Haag ondersteunen dit initiatief van harte. Zij zien deze eerste 1-1-2-dag als begin naar een grootse, landelijke en Europese 1-1-2-dag op 11 februari 2009.

Inmiddels kent negen van de tien Nederlanders het noodnummer 1-1-2, maar weten vele niet dat ‘1-1-2’ ook in het buitenland gebeld kan worden. 1-1-2 is het gratis noodnummer in heel Europa, voor slachtoffers of getuigen van (ernstige) misdrijven, voor directe hulp bij ongevallen, voor levensbedreigende situaties of andere dringende noodsituaties. De Raad van de Europese Unie introduceerde 1-1-2 om te vermijden dat iedereen die naar een ander Europees land gaat, telkens het noodnummer van dat land moet onthouden en gebruiken. Sinds 1997 gebruikt Nederland het Europese 1-1-2-nummer, het nummer is van kracht in bijna heel Europa. Enkele nog niet deelnemende landen volgen spoedig mogelijk.

Nog één op de drie Nederlanders weet niet dat het nummer 1-1-2 bijna overal in Europa gebeld kan worden voor politie, brandweer of ambulance. Overigens weten slechts vier op de tien Europeanen dat ze noodnummer bijna overal kunnen bellen. Het 1-1-2 nummer kan in de meeste landen van Europa worden gebruikt; België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, IJsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.