De brandweer wenst u een fijne feestdagen!

De brandweer wenst u een fijne feestdagen!

De brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond District-Oost maakt er dit jaar weer een bijzondere groet van. Met spandoeken willen zij u graag fijne feestdagen wensen en een veilig en voorspoedig 2009.

De kazernes waar de spandoeken hangen zijn : De kazernes Bosland (31-1), Metaalhof (32-1), Slotlaan (33-1) & Deerenberg (34-1) uit District-Oost.