CAO acties politie gaan door

CAO acties politie gaan door

 De politiebonden hebben politiemensen opgeroepen om vanaf maandag 3 augustus alleen nog maar te reageren op spoedeisende meldingen. Bij de actie "Geen spoed, geen politie" zal er door de politie alleen worden gereageerd op zogenaamde pro 1 en pro 2 meldingen.

Omdat in de ogen van de politiebonden een fatsoenlijk CAO bod uitblijft wordt er nu een nieuwe stap gedaan in de acties. Mensen die via het telefoonnummer 0900-8844 een beroep doen op de politie voor niet spoedeisende zaken krijgen te horen dat de politie actie voert voor een betere CAO en dat aan hun melding geen gevolg wordt gegeven. 

Omdat de pro 1 en prio 2 meldingen wel normaal worden afgehandeld is de handhaving van de openbare orde en de algehele veiligheid wel gewaarborgd. De actie begint in op maandag 3 augustus in het hele land. Elke week zal de actie een dag langer duren, zodat er in de zevende week een hele week geen pro 3 meldingen worden afgehandeld. Mocht de minister in de tussentijd met een acceptabel CAO-bod komen dan zal de actie natuurlijk gestaakt worden.